"தளர்த்துவது" மற்றும் "இழப்பது" ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தை நீங்கள் எவ்வாறு நினைவில் கொள்கிறீர்கள்?


மறுமொழி 1:

இழத்தல்: வெளியேறுவது, விடுவிப்பது, இலவசம் போன்றவை. இதை 'இழப்பதில்' இருந்து குழப்புவது எளிது. இதை இந்த வழியில் விளக்குவது எளிதானது என்று நான் கண்டேன் (குறிப்பு: எனது விளக்கம் ஒரு ஆவலுள்ள வாசகனாக இருப்பதையும், அத்தகைய சொற்களைப் பயன்படுத்துவதையும் கவனிப்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது):

  1. "அவர்கள் எங்களை நோக்கி அம்புகளை அவிழ்த்து விடுகிறார்கள்!" மற்றும் “(இந்த வார்த்தையில் உள்ள 'ஓஸ்' என்பது 'நூஸில்' ஓஸ் 'போலவே உச்சரிக்கப்படுகிறது, மேலும்' பாடு 'என்று நீங்கள் பாடியதைப் போலவே' கள் 'கூறப்படுகிறது) எங்கள் திசையில் தோட்டாக்களின் ஆலங்கட்டியை இழத்தல் எங்கள் பாதுகாப்பு வழியாக எதிரி ஒரு பாதையை வெட்ட அனுமதித்தார். (உச்சரிக்கப்படுகிறது லூ-பாடு அல்லது நூஸ்-பாடு)

(சுவாரஸ்யமாக போதுமானது, எனக்கு குறைந்தது - 'தளர்வது' என்பதற்கான தெளிவற்ற பொருளைக் கண்டேன், அது 21 வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடுவது…)

'இழப்பது' என்பது ஒரு சிறந்த சொல், ஏனென்றால் பல சூழ்நிலைகளை விவரிக்க இது பல வழிகளில் பயன்படுத்தப்படலாம்:

  1. "அவர் நம்பிக்கையை இழக்கிறார்." ('லூ-ஜிங்' என்று உச்சரிக்கப்படுகிறது) "நான் என் மனதை இழக்கிறேன்!" ('லூ-ஜிங்' என்று உச்சரிக்கப்படுகிறது) தோல்வியுற்ற அணி களத்தில் இறங்கியது. ('லூ-ஜிங்' என்று உச்சரிக்கப்படுகிறது) ஏஞ்சலா கயிற்றில் இருந்த பிடியை இழந்து கொண்டிருந்தாள்.

இது உதவும் என்று நான் நம்புகிறேன்!


மறுமொழி 2:

"நீங்கள் சத்தத்தைத் தளர்த்தாவிட்டால், உங்கள் மூக்கை இழப்பீர்கள்!"

இந்த வாக்கியத்தை விட "சத்தம்" மற்றும் "மூக்கு" ஆகியவற்றை நினைவில் கொள்வதில் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று கருதுவது "தளர்வானதாக" இருக்கவும், "இழக்க" நேராகவும் இருக்க உதவும் ... "மூக்கு" மற்றும் "இழக்க" இருந்தாலும் கூட ரைம் இல்லை. ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள "கள்" ஒரு "z" ஒலியுடன் உச்சரிக்கப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் இரண்டு "o" களுக்கு முந்தைய "கள்" "ssss" (sibilant) உடன் உச்சரிக்கப்படுகிறது என்பது இங்கே முக்கியமானது.