பேரரசுகளை உருவாக்குவது எப்படி கில்ட் விட்டு


மறுமொழி 1:

விடுதிகள் மிகவும் புதியவை. எனது கவனத்தை எனது உணவகத்தை மேம்படுத்துவதற்கு கிட்டத்தட்ட எல்லா உணவக வெள்ளியையும் பயன்படுத்துவதே ஆகும், நான் இதுவரை ஒரு சாப்பாட்டு ஊக்கத்தை மட்டுமே வாங்கினேன், அதாவது GE இல் 15 நிமிடங்களுக்கு 3 முயற்சிகளை விட 4 ஐ விட 4 ஐ எனக்கு வழங்க வேண்டும். 3 விரைவாக. அளவை மேம்படுத்துவதில் நான் கவனம் செலுத்தியுள்ளேன், இதனால் அது அடிக்கடி குறைவாகவே கிடைக்கும், மேலும் நீங்கள் அதிக சாப்பாட்டு வெள்ளியைப் பெறுவீர்கள். தட்டு மேம்படுத்தல்கள் வெள்ளி வீணானது போல் தெரிகிறது, ஆனால் மற்ற இரண்டு மதிப்புக்குரியவை. மேஜை துணியை மேம்படுத்துவது நண்பர்களை பார்வையிட ஊக்குவிக்கிறது அல்லது நண்பர்கள் உங்களை சந்திக்கும்போது போலி புள்ளிகளை வெல்ல முடியும் என்பதால் ஒரு நண்பரை அழைப்பை அனுப்ப அவர்களை ஊக்குவிக்கிறது. உங்கள் நண்பர்களைப் பார்க்கும்போது தரையில் மேம்படுத்தல் உங்களுக்கு அதிக வெள்ளியைத் தருகிறது. ஒவ்வொரு நாளும் விளையாடாத நண்பர்களை நான் கைவிட்டேன், எனவே அவர்களின் விடுதிகளை முழுமையாக விட்டு விடுங்கள், மற்றும் தங்கள் விடுதிகளை மேம்படுத்தாதவர்கள். நான் 80 நண்பர்களின் வரம்பைத் தாக்கும் வரை நான் மிகவும் சுறுசுறுப்பான கில்ட் உறுப்பினர்களுக்கு அழைப்புகளை அனுப்பினேன், நண்பரின் அழைப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வேன், ஒவ்வொரு நாளும் உதவி செய்வேன், ஒவ்வொரு நாளும் அவர்களின் விடுதிகளைப் பார்வையிடுவேன் என்று கூறும்போது எனது செய்தியை மாற்றினேன். இது 141-142 உண்மையான நண்பர்கள் வரம்பை அடைய எனக்கு உதவுகிறது. உணவகம் முழுமையாக மேம்படுத்தப்பட்டவுடன், ஜி.வி.ஜி போன்றவற்றுக்கு 20% தாக்குதல் பூஸ்ட் போன்ற பயனுள்ள ஊக்கங்களை வாங்கத் தொடங்குவேன்.


மறுமொழி 2:

எந்தவொரு தகவலையும் இடுகையிட நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் பின்னால் இருப்பதாக தெரிகிறது. ஆனால் இன்னும் நான் அவ்வாறு செய்வேன். எஃப்டி ஒரு அற்புதமான விஷயம், அதை 16 நாற்காலிகள் வரை எல்.வி.எல் செய்து, உங்கள் நண்பர்கள் பட்டியலில் உள்ள மற்றவர்களின் எஃப்டியை வாரத்திற்கு 4 முறையாவது பார்வையிடவும். உங்கள் எஃப்டி நிரம்பியவுடன் அறுவடை செய்ய மறக்காதீர்கள். பெரும்பான்மையான மக்கள் இதை 2 விஷயங்களுக்குப் பயன்படுத்துகிறார்கள் 1) தாக்குதல் போனஸ். GE மற்றும் GVG செய்யும் போது 30% கூடுதல் தாக்குதல் ஊக்கத்தைப் பெறுவது நிறைய வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துகிறது. நீங்கள் ஜி.வி.ஜி செய்யாத ஒரு நபராக இருந்தால், நீங்கள் இன்னும் தாக்குதல் ஜி.பிகளை உருவாக்கவில்லை, இந்த 30% போனஸ் GE மற்றும் உலக வெற்றியைச் செய்யும்போது உங்களுக்கு உதவும். 2) GE க்கான கூடுதல் வாய்ப்பு: - நீங்கள் சண்டையிடாத வீரராக இருந்தால், GE இல் நீங்கள் எப்போதும் மிகச் சிறப்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடியும் என்பதை ஒரு கூடுதல் திருப்பம் உறுதி செய்கிறது. உங்கள் வயது மற்றும் முந்தைய வயதிற்குத் தேவையான பொருட்கள் உங்களிடம் இருந்தால், நீங்கள் எப்போதும் GE இல் 64 போர்களை முடித்து, ஒரு வழியில் வைரங்கள் மற்றும் சிறப்பு bldgs ஐ சேகரிப்பீர்கள், மேலும் TF அல்லது Skywatch போன்ற fps ஐ உருவாக்கும் bldgs ஐப் பெற நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும்.